Behandlings forløbet

Vi starter forløbet med en samtale for at  belyse de områder, hvor der skal arbejdes. Dernæst bliver kroppen masseret helt igennem.

Massagen er dybgående og langsom. Min opmærksomhed er rettet mod modtageren under hele forløbet med dyb respekt og omsorg for den enkelte person.  

Healingsmassage kan åbne for følelsesmæssige blokeringer og opløse spændinger. Massagen arbejder på at forene krop og sind. Der er stilhed under processen, undtagen hvis det er nødvendigt med flere tæpper eller hvis toiletbesøg er nødvendigt.  

Der sker en kemisk reaktion i hjernen når vi bliver berørt. Kroppen har brug for berøring. Det kan være en smerte at lide af hudsult. Her er healingsmassage et vidunderligt middel! 

Healingsmassage er også virksomt overfor stress og kan afhjælpe depression.
Her kan du se en video af massage af hånden, som er ligeså følsom som foden.